ΑΝΗΛΙΚΟΙ – ΠΑΙΔΙΑ – ΒΡΕΦΗ H TRIPWAY.GR DMC- Τουριστικό Γραφείο Θεσσαλονίκης δεν παρέχει υπηρεσίες σε ανηλίκους (<18) χωρίς συνοδεία ενήλικα. Παιδιά 3 έως 12 ετών ταξιδεύουν με έκπτωση -50% στη τιμή του εισιτηρίου. Βρέφη ηλικίας έως 2 ετών ταξιδεύουν χωρίς αντίτιμο και εντός του λεωφορείου μόνο στην αγκαλιά ενήλικα. Στα λεωφορεία της TRIPWAY δεν παρέχονται παιδικά καθίσματα ασφαλείας (booster).

Η μεταφορά μικρόσωμων ζώων έως 7 κιλά επιτρέπεται να μεταφέρονται με την TRIPWAY σε ειδικό καλάθι διαστάσεων έως 50χ40χ70 εκ. και αποκλειστικά στο χώρο επιβατών. Η ευθύνη επίβλεψής τους καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής (φαγητό, νερό, σκίαση, ησυχία) βαραίνει τους ιδιοκτήτες τους

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Σε κάθε εκδρομή υπάρχει συνοδός, ο οποίος μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της εκδρομής και την τήρηση του προγράμματος. Η είσοδος στα λεωφορεία της TRIPWAY γίνεται με την επίδειξη του εκτυπωμένου ηλεκτρονικού εισιτηρίου ή σε οθόνη κινητού τηλεφώνου ή φορητής συσκευής ή με την αναφορά του αριθμού κράτησης. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί από τον εκδρομέα την επίδειξη και ετέρου εγγράφου, αποδεικτικού της ταυτότητος ή της ηλικίας του, όταν αυτό, κατά την ανέλεγκτη κρίση της, απαιτείται για λόγους ασφαλείας και προστασίας τόσο των λοιπών επιβατών όσο και του ιδίου του ενδιαφερομένου. Στο εσωτερικό του λεωφορείου απαγορεύεται το φαγητό,το ποτό & το κάπνισμα. Ο πελάτης αναμένεται να έχει κόσμια συμπεριφορά που θα σέβεται τους συνεπιβάτες του, τον οδηγό και το συνοδό της εκδρομής. Σε επιβάτες που συνοδεύουν παιδιά, η ευθύνη για την κόσμια συμπεριφορά των τελευταίων βαρύνει τους ίδιους. Αναίτιες εριστικές συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. Σε πελάτες σε κατάσταση μέθης μπορεί να μην τους επιτραπεί η είσοδος στο λεωφορείο.

ΑΝΑΒΟΛΗ-ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση της εκδρομής από υπαιτιότητα της TRIPWAY ανακοινώνεται στους πελάτες στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο μέσω email. ΑΝΑΒΟΛΗ: Σε περίπτωση αναβολής και μετάθεσης της εκδρομής σε άλλη ημερομηνία, ο πελάτης δικαιούται την επιστροφή του κομίστρου του εισιτηρίου ή την εκ νέου κράτηση σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία επιθυμεί, αναλόγως διαθεσιμότητας θέσεων. ΑΚΥΡΩΣΗ: Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής, η TRIPWAY υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη το κόμιστρο του εισιτηρίου. ΤΗΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Οι ώρες αναχώρησης του λεωφορείου της TRIPWAY που αναφέρονται στο πρόγραμμα μπορούν λόγω συνθηκών να αλλάξουν έως και μία ώρα πριν ή μετά τις καθορισμένες. Η αλλαγή αυτή θα κοινοποιείται στους πελάτες μέσω email αμέσως μόλις ληφθεί η απόφαση αλλαγής ώρας αναχώρησης. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης δεν δικαιούται αποζημίωσης. Οι υπόλοιποι χρόνοι που αναγράφονται στο πρόγραμμα εκδρομής δεν είναι δεσμευτικοί. Σε περίπτωση καθυστερήσεων που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες (μποτιλιάρισμα, έργα οδοποιίας, υποχρεωτική οδική παράκαμψη, κακές καιρικές συνθήκες κ.ο.κ.), η TRIPWAY δεν ευθύνεται για τη μη πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος της εκδρομής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σε περίπτωση που ο πελάτης δικαιούται επιστροφή χρημάτων, αυτή γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό που ο πελάτης θα υποδείξει εντός 3 ημερών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η ορθή λειτουργία των λεωφορείων αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε συνεργαζόμενου πρακτορείου, τα μέσα του οποίου η TRIPWAY χρησιμοποιεί. Παρέχεται βασική ασφαλιστική κάλυψη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τηρώντας απαρέγκλιτα τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν υποβάλλουμε σε οποιαδήποτε μη αναγκαία επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και συνεργατών μας, που περιέρχονται στην κατοχή μας, αλλά τηρούμε αυστηρώς το απόρρητο αυτών στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Ο χρήστης αναγνωρίζει, συμφωνεί, συναινεί και αποδέχεται ρητά ότι η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται και διαβιβάζει τα προσωπικά του δεδομένα για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.